Báo cáo tổng hợp quý I/2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 7432 100%
Nghiện chích ma túy 2204 29.7%
Phụ nữ bán dâm 68 0.9%
Nam có quan hệ tình dục với nam 11 0.1%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 885 11.9%
Phụ nữ mang thai 2780 37.4%
Nhóm khác 1484 20%