Báo cáo tổng hợp năm 2017

Thị xã Thái Hòa - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 461 100%
Nghiện chích ma túy 250 54.2%
Phụ nữ bán dâm 10 2.2%
Nam có quan hệ tình dục với nam 1 0.2%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 200 43.4%