Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 140 100%
Nghiện chích ma túy 55 39.3%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 77 55%
Phụ nữ mang thai 0 0%
Nhóm khác 8 5.7%