Báo cáo tổng hợp năm 2016

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
Nghiện chích ma túy 0%
Phụ nữ bán dâm 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 0%