Báo cáo tổng hợp năm 2018

Thị xã Hoàng Mai - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 2 100%
Nam 0 0%
Nữ 2 100%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 2 100%
<15 1 50%
15 – 24 0 0%
25 - 34 1 50%
35 – 44 0 0%
>45 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 2 100%
Nghiện chích ma tuý 0 0%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 1 50%
Tình dục khác giới 1 50%
Khác 0 0%