Báo cáo tổng hợp quý I/2017

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 136 100%
Nghiện chích ma túy 34 25%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 66 48.5%
Phụ nữ mang thai 0 0%
Nhóm khác 36 26.5%