Báo cáo tổng hợp năm 2017

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1433 100%
Nghiện chích ma túy 923 64.4%
Phụ nữ bán dâm 108 7.5%
Nam có quan hệ tình dục với nam 30 2.1%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 372 26%