Báo cáo tổng hợp quý I/2017

Thành phố Vinh - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng
Số người nhiễm HIV bắt đầu điều trị HIV trong kỳ báo cáo 42