Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Yên Thành - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1103 100%
Nghiện chích ma túy 173 15.7%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 0 0%
Phụ nữ mang thai 575 52.1%
Nhóm khác 355 32.2%