Báo cáo tổng hợp năm 2016

Huyện Yên Thành - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng
Số người nhiễm HIV có kết quả tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện (dưới 1000cp/ml) 0