Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Tương Dương - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 148 100%
Nghiện chích ma túy 33 22.3%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 37 25%
Phụ nữ mang thai 37 25%
Nhóm khác 41 27.7%