Báo cáo tổng hợp năm 2017

Huyện Tương Dương - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 19 100%
Nghiện chích ma túy 7 36.8%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 12 63.2%
Phụ nữ mang thai 0 0%
Nhóm khác 0 0%