Báo cáo tổng hợp năm 2017

Huyện Tương Dương - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 2253 100%
Nghiện chích ma túy 1238 54.9%
Phụ nữ bán dâm 23 1%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 181 8%
Phụ nữ mang thai 382 17%
Nhóm khác 429 19.1%