Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Tân Kỳ - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 163 100%
Nghiện chích ma túy 69 42.3%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 35 21.5%
Phụ nữ mang thai 0 0%
Nhóm khác 59 36.2%