Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Tân Kỳ - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng
Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV 0