Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Tân Kỳ - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
Phác đồ bậc 1 0 0%
Phác đồ bậc 2 0 0%