Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Tân Kỳ - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng
Số người nhiễm HIV bắt đầu điều trị HIV trong kỳ báo cáo 6