Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Quỳnh Lưu - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 196 100%
Nghiện chích ma túy 16 8.2%
Phụ nữ bán dâm 42 21.4%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 3 1.5%
Phụ nữ mang thai 2 1%
Nhóm khác 133 67.9%