Báo cáo tổng hợp năm 2016

Huyện Quỳnh Lưu - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 301 100%
Nghiện chích ma túy 147 48.8%
Phụ nữ bán dâm 45 15%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 109 36.2%