Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Quỳ Hợp - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 427 100%
Nghiện chích ma túy 245 57.4%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 172 40.3%
Phụ nữ mang thai 6 1.4%
Nhóm khác 4 0.9%