Báo cáo tổng hợp quý II/2018

Huyện Quỳ Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 12 100%
Nam 7 58.3%
Nữ 5 41.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 12 100%
<15 0 0%
15 – 24 1 8.3%
25 - 34 6 50%
35 – 44 3 25%
>45 2 16.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 12 100%
Nghiện chích ma tuý 7 58.3%
Phụ nữ bán dâm 1 8.3%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 3 25%
Mẹ truyền cho con 0 0%
Tình dục khác giới 1 8.3%
Khác 0 0.1%