Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 82 100%
Nghiện chích ma túy 27 32.9%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 44 53.7%
Phụ nữ mang thai 11 13.4%
Nhóm khác 0 0%