Báo cáo tổng hợp năm 2016

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 322 100%
Nghiện chích ma túy 202 62.7%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 120 37.3%