Báo cáo tổng hợp năm 2016

Huyện Nam Đàn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 246 100%
Nghiện chích ma túy 184 74.8%
Phụ nữ bán dâm 8 3.3%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 54 21.9%