Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Nam Đàn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
Nam 0 0%
Nữ 0 0%