Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Nam Đàn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 18 100%
Nam 17 94.4%
Nữ 1 5.6%