Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Nam Đàn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 2 100%
Nghiện chích ma túy 0 0%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 2 100%
Phụ nữ mang thai 0 0%
Nhóm khác 0 0%