Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Nam Đàn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 596 100%
Nghiện chích ma túy 65 10.9%
Phụ nữ bán dâm 7 1.2%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 21 3.5%
Phụ nữ mang thai 429 72%
Nhóm khác 74 12.4%