Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Kỳ Sơn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 265 100%
Nghiện chích ma túy 21 7.9%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 0 0%
Phụ nữ mang thai 209 78.9%
Nhóm khác 35 13.2%