Báo cáo tổng hợp năm 2016

Huyện Kỳ Sơn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1033 100%
Nghiện chích ma túy 1033 100%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 0 0%