Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Hưng Nguyên - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 199 100%
Nghiện chích ma túy 86 43.2%
Phụ nữ bán dâm 9 4.5%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 3 1.5%
Phụ nữ mang thai 12 6%
Nhóm khác 89 44.8%