Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Hưng Nguyên - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 4 100%
Nghiện chích ma túy 3 75%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 1 25%
Phụ nữ mang thai 0 0%
Nhóm khác 0 0%