Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Đô Lương - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 108 100%
Nghiện chích ma túy 61 56.5%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 14 13%
Phụ nữ mang thai 13 12%
Nhóm khác 20 18.5%