Báo cáo tổng hợp năm 2017

Huyện Đô Lương - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 675 100%
Nghiện chích ma túy 550 81.5%
Phụ nữ bán dâm 10 1.5%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 115 17%