Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 408 100%
Nghiện chích ma túy 188 46.1%
Phụ nữ bán dâm 19 4.7%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 79 19.4%
Phụ nữ mang thai 0 0%
Nhóm khác 122 29.8%