Báo cáo tổng hợp năm 2017

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 980 100%
Nghiện chích ma túy 750 76.5%
Phụ nữ bán dâm 60 6.1%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 170 17.4%