Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Con Cuông - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 377 100%
Nghiện chích ma túy 54 14.3%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 1 0.3%
Phụ nữ mang thai 138 36.6%
Nhóm khác 184 48.8%