Báo cáo tổng hợp năm 2016

Huyện Con Cuông - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 720 100%
Nghiện chích ma túy 390 54.2%
Phụ nữ bán dâm 30 4.2%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 300 41.6%