Báo cáo tổng hợp năm 2017

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 443 100%
Nghiện chích ma túy 26 5.9%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV 8 1.8%
Phụ nữ mang thai 203 45.8%
Nhóm khác 206 46.5%