Giới thiệu về cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến

Cơ sở dữ liệu HIV là một công cụ lưu trữ và xử lý số liệu trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho người có nhu cầu sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả các số liệu cơ bản và thông dụng nhất của chương trình phòng chống HIV/AIDS tại địa phương qua trang thông tin điện tử chính thức của Sở Y tế.

Kho dữ liệu trực tuyến này sẽ định kỳ tổng hợp và biểu thị một cách tổng thể và khái quát toàn bộ các số liệu báo cáo của chương trình phòng chống HIV/AIDS tại tuyến tỉnh và huyện theo các chỉ số cơ bản và thông dụng nhất nhằm phản ánh tình hình dịch HIV cũng như kết quả hoạt động, nguồn lực của chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương. Số liệu trong trang điện tử này được thể hiện theo cấp tỉnh và cấp huyện và chia thành 4 nhóm chỉ số: Dịch tễ; Dự phòng; Chăm sóc điều trị & dự phòng lây truyền mẹ con; Nguồn lực. Trong mỗi nhóm chỉ số, số liệu báo cáo cũng được phân chia thành 3 loại báo cáo: báo cáo tháng, báo cáo quý và báo cáo năm để đáp ứng nhu cầu sử dụng số liệu của người dùng.

Cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến này do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) hợp tác với Cục Phòng, chống HIV/AIDS (VAAC) và Sở Y tế Nghệ An xây dựng và phát triển trong khuôn khổ dự án “Cải thiện hệ thống thông tin chương trình HIV/AIDS” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.